Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRHITOKTATÁSFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZVIDÉKFEJLESZTÉSI IRODAMATER SALVATORISEGYHÁZMEGYEI TVALTHANN HÁZ
AJÁNLÓ
TEMPLOMOK MISERENDJEEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRTÉRKÉPKAPCSOLAT

» HÍREINK »

FELSZENTELTÉK AZ ÚJ KAPOSVÁRI MEGYÉSPÜSPÖKÖT
2017. május 13.
Május 13-án a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban püspökké szentelték Varga Lászlót. A szentelés szertartását Erdő Péter bíboros, prímás vezette, a társszentelők Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök voltak. A szentelésen egyházmegyénk mindkét püspöke részt vett.
A Magyar Kurír tudósítása.

Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye általános helynökét Ferenc pápa március 25-én nevezte ki kaposvári püspökké.

A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban bemutatott püspökszentelési szentmisén húsz hazai és külhoni püspök vett részt. Jelen voltak a társegyházak lelkészei, valamint a város vezetői, köztük Szita Károly polgármester, illetve Soltész Miklós államtitkár.

A szertartás elején Alberto Bottari de Castello köszöntötte a felszentelendőt. A kinevezési pápai bulla teljes szövegét Depaula Flavio Silvio SBD titkár olvasta fel magyarul.

A főszentelő, Erdő Péter bíboros szentbeszédében többek között kiemelte, hogy  Varga László atya mindig is szívügyének tekintette az Oltáriszentség tiszteletét. Erdő Péter.megemlékezett arról is, hogy különleges évfordulón, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján kerül sor a püspökszentelésre. „Kedves László testvérem! Súlyos gondokkal terhelt, de nagy lehetőségeket is hordozó időben bízza rád Urunk és Mesterünk az apostoli küldetés teljességét. Szívből kívánom, hogy folytasd azt az alkotó munkát, amelyet Balás Béla püspök úr, ennek az egyházmegyének az első főpásztora megkezdett, mindig érezd püspöktársaid testvéri szeretetét, a papok, szerzetesek, szerzetesnők együttműködését, a felelős és nyitott szívű világi hívők támogatását. Adja Isten, hogy megtapasztald minden jóakaratú ember szimpátiáját és segítségét. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy siker és áldás kísérje minden fáradozásodat egyházunk és népünk lelki megújulásáért. Ámen.” – fejezte be homiliáját a bíboros-érsek.

A homília után vette kezdetét a szentelés szertartása. Az Egyház liturgikus hagyományának megfelelően a szentelendő ígéretet tett arra, hogy a hitet megőrzi és hivatását teljesíti. „Isten tegye teljessé a jót, amelyet megkezdett benned” – zárult az ígérettétel. Ezt követően felhangzott a mindenszentek litániája, majd a kézrátétellel, a felszentelő imával, a krizmával való megkenéssel, valamint a püspöki szerek – az evangéliumos könyv, valamint a főpapi jelvények: a gyűrű, a mitra és a pásztorbot – átadásával folytatódott a szertartás.

Ezután elfoglalta püspöki székét az új kaposvári megyéspüspök, és az egyházmegye papsága új főpásztora járult, köszöntéssel és kézfogással fejezték ki tiszteletüket és engedelmességüket. A Kaposvári Egyházmegyében 157 plébánián mintegy 100 plébános végez lelkipásztori szolgálatot.

A szentmise az Eucharisztia liturgiájával folytatódott, a főcelebráns ettől kezdve az újonnan felszentelt és beiktatott kaposvári püspök, Varga László volt.

A liturgia végén, átvonulva a Mária-oltár elé, az új főpásztor a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét. Ezt követően áldást osztva járt körbe a székesegyházban, és kiment a templom előtt összegyűlt több mint ezer ünneplő hívőhöz is a Te Deum alatt.

A szentelés végén Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondott köszönetet a Kaposvári Egyházmegye nyugalmazott főpásztorának, Balás Bélának szolgálatáért, majd védőszentje és egyben a Kaposvári Egyházmegye patrónusa, Szent László király oltalmát kérte az új püspökre.

A Kaposvári Egyházmegye papsága és hívei nevében Somos László esperes, plébános köszöntötte az új főpásztort.

Varga László első püspöki beszéde elején hálát adott a mennyei Atyának, aki kiválasztotta őt a szolgálatra, hálát adott a szentatyának a kinevezésért, a bíborosnak, a nunciusnak, valamint elődjének a szentelésért. Köszönetet mondott mindazoknak, akik elfogadták a meghívást és vele ünnepeltek.

Folytatni szeretném mindazt, amit elődöm, Balás Béla épített az elmúlt huszonnégy évben – hangsúlyozta Varga László. – Krisztus-központú Egyházat, papságot, kereszténységet szeretnék. A püspöki címeremben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó: IRGALOM. Miért? A kezdetek egyházában mindez még egységben volt: az Eucharisztia ünnepléséhoz hozzátartozott a szegényekben jelen lévő Krisztus szolgálata. A kettőt, az Oltáriszentséget és a testvér szentségét az irgalom kapcsolja össze.

Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az Isteni Irgalmasság egyre több helyre eljut rajtunk keresztül, elérve a legszegényebbeket is. Ennek érdekében szeretném elindítani az irgalmasság házait. Együttműködésre hívom mindazokat, akiket már megérintett az Isteni Irgalmasság – mondta beszédében az új kaposvári főpásztor. – Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol egyre többen felfedezik a jobbik részt, a szentségimádásban vagy a dicsőítésben rejlő erőt, és bátran használják a karizmákat. Szükségünk van az imádság házaira, ahol együtt imádkozhatunk azokkal, akiket már megérintett a szemlélődésben rejlő erő. Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, amely az evangelizációért van. Ebben különösen is számítok a fiatalokra és az evangelizáló családokra.

Az idők jeleit vizsgálva tapasztaljuk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban. Ezért egy radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is. Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik. Szükségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket, mert meghaladja az erőmet a rám bízott feladat. Szükségem van a Szentlélekre! – zárta szavait Varga László, majd közös imára és éneklésre hívta az ünneplőket.

Az új kaposvári főpásztor végül kihirdette, hogy a Kaposvári Egyházmegye általános helynökévé Somos László kaposfői plébánost, irodaigazgatóvá Tomanek Péter kaposfüredi plébánost, gazdasági vezetőnek pedig Kocsisné Németh Zsuzsannát nevezte ki.

***

Varga László 1956. augusztus 17-én született Tapolcán. A győri bencés gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a Központi Szemináriumban és a Szegedi Szemináriumban végezte.

1982. április 17-én szentelték pappá Tapolcán a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatára. 1993-ban, a magyarországi egyházmegyék határainak átrendezését követően, a Kaposvári Egyházmegye papja lett.

Szolgálati helyei: 1982–1987. káplán Várpalotán; 1987–1993. plébános Somogysámsonban; 1993-tól plébános a kaposvári Szent Imre-templomban; 2009-től a Kaposvári Egyházmegye irodaigazgatója; 2013-tól a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke.

Fotó: Berta Gábor

vissza »
Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2017. szeptember 20. szerda

Friderika

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok....

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
 • 2017.09.21. 18:00
  KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ A CREDO HÁZBAN
 • 2017.09.21. 17:30
  PÉCSI RITA ELŐADÁSA „A STÍLUS MAGA AZ EMBER” - A TANULÁS, A MEGISMERÉS EGYÉNI ÚTJAI
 • 2017.09.23. 11:00
  LÁSZLÓ ATYÁK MISÉJE SÁGÚJFALUBAN
 • 2017.09.23. 19:00
  ÚJ FILHARMÓNIA BÉRLET VÁCON
 • 2017.09.24. 19:00
  A NYITOTT TEMPLOMOK HETE KERETÉBEN BEMUTATJÁK A FEHÉREK TEMPLOMA ÚJ ORGONÁJÁT.
 • Összes program »
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZER

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók.

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.