Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRHITOKTATÁSFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZVIDÉKFEJLESZTÉSI IRODAMATER SALVATORISEGYHÁZMEGYEI TVALTHANN HÁZ
AJÁNLÓ
TEMPLOMOK MISERENDJEEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRTÉRKÉPKAPCSOLAT

» HÍREINK »

PÁLOS FRIGYES ATYA RUBINMISÉJE A SZÉKESEGYHÁZBAN
2017. július 2.
„Te vagy Uram reménységem ifjúkorom óta, Uram, Benned bízom. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem.” (Zsolt. 70, 5. és 9.)

Pálos Frigyes prépost, őrkanonok, művészettörténész, a Váci Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója 2017. június 29-én délelőtt 10 órakor mutatta be rubinmiséjét, az első - Kispesten 1947. június 29-én bemutatott - miséjének 70. évfordulója alkalmából a Váci Székesegyházban.

 

Az ünnepi szentmisén jelen volt dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, dr. Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegyében szolgálatot teljesítő több paptestvér, a Váci Püspökség dolgozói, Hegyi László miniszteri főtanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma), dr. Galik Gábor a Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője, Fördős Attila Vác polgármestere és több önkormányzati tisztségviselő, egykori és mostani kollégák, tisztelők, barátok.

Frici atyát (ahogy mindenki nevezi) 1947. június 22-én szentelték pappá Vácon. Jelmondata „Zerus domus tuae comedit me”, „A házadért való buzgóság emészt engem.” (Zsolt. 68.10.) Papi szolgálatát Pestújhelyen kezdte meg. 1949 decemberében a pártállam a hitoktatási engedélyét felfüggesztette a Váci Egyházmegye területén. Az iskolai hitoktatástól eltiltották és ezáltal a megélhetése is veszélybe került. Későbbiekben a Kecskeméti Főplébánián, Hatvan-Belvárosában, Vácott, Cegléden, Tereskén állt az Úr szolgálatában. 1972-ben művészettörténeti diplomát szerzett. Tevékenyen vett részt Tereske és Hévízgyörk Árpád-kori templomainak helyreállításában, valamint Csörögön, az új templom építésében. 1979-ben préposti kinevezést kapott. 1994-től a váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatójakén védi és gyarapítja az egyház művészeti kincseit.

Pálos Frigyes hosszú papi szolgálata alatt több kitüntetésben is részesült: „Magyar Műemlékvédelemért”(1985), „Pro Dioecesi Vacensi” - „Váci egyházmegyéért” emlékérem (1995), Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (1998), Forstner Gyula emlékérem (2008), Fraknói Vilmos - díj (2016), valamint Vác, Hatvan és Tereske díszpolgári címe. Legutóbb ez év januárjában részesítette Művészeti és közművelődési díjban a Vác város Önkormányzata.

A jubiláló főcelebráns és a koncelebráló – Holnapy Dénes Márton O.Praem., zsámbéki plébános, valamint Gedeon József – atyák a többi paptestvérrel, az asszisztenciával a székesegyház jobb oldali oltárától végigvonulva érkeztek a főoltárhoz.

Beer Miklós elsőként köszöntötte az ünnepeltet, mint egykori gimnáziumi hittantanárát, aki kiemelte, hogy Frici atyának jelentős szerepe volt abban, hogy ő a papi hivatást választotta. Megköszönte azt a sok támogatást, patronálást és tanítást, amit kapott pártfogójától.

A püspök atya szavait követően az ünnepelt köszöntötte mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték és gondoltak rá jubileuma alkalmából. Patronáltjának szavait „fiúi” szeretettel köszönte meg és meghatottan fejezte ki háláját azért, hogy a közelmúlt mostani 15 évét – pappá szentelésének helyén – Vácon tölthette. Imájában arra kérte az Urat, hogy legyenek lélekben erős, hitvalló, tanúságtevő családok és legyen a jövőben több papságra készülő fiatal, aki az Istent egész életével szolgálja.

Az evangéliumi rész elhangzása után az ünnepi szentbeszédet Holnapy Dénes Márton mondta, aki kiemelte, hogy a rubinmisés lelkipásztor 70 éve jár az apostolok útján. Péter és Pál apostolok főünnepe kapcsán Szent Mátét idézve - „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae inferi non praevalébunt advérsus eam.” magyarul „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” (Mt. 16,18) - beszélt a papi hivatás lényegéről, mely két szóban is kifejezhető „Szeretlek Uram”. Szent Péternek, az apostolfejedelemnek és Szent Pálnak, a népek apostolának példáját szem előtt tartva kell üdvösségre vezetni a híveket. Az Isten papjának úgy kell a szentmisét bemutatnia, mintha az lenne az első az utolsó az „egyetlen” szentmiséje. Az idősebb papoknak abban áll a felelősségük, hogy mit adnak át a fiataloknak, úgy ahogyan a szülő felelősséggel tartozik a gyermeknevelésben és az értékek átadásában –hangsúlyozta Márton atya. Homíliája végén arra hívta fel a jelenlévők figyelmét „a legnagyobb ajándék, amit az ünnepeltnek adhatunk az az ima”.

A mise végén dr. Kocsis Imre nagyprépost atya a székeskáptalan nevében szólt az „Ünnepelt Őrkanonokhoz”. Kifejezte, hogy Pálos Frigyesnél jobban senki nem tudná bemutatni a káptalan múltját; kiemelte, hogy minden szempontból példás őrzője történelmüknek és értékeiknek. Méltatta az ünnepelt áldozatos, fáradhatatlan kanonoki szolgálatát. Köszönetet mondott a sok tanításért és példamutatásért. Beszéde végén azt kívánta: maradjon meg Frici atya lelkesedése és elköteleződése, majd Isten bőséges áldását kérte rá.

Ezt követően a jubilálót Hegyi László köszöntötte, mint olyan személyt, aki élő történelemként van a hívek és a paptestvérek között. Háláját fejezte ki azért, hogy mindig - mindenkit a helyes út megtalálására tanított és arra, hogy megismerhessék Isten jelenlétét a világban. A sok jókívánsághoz csatlakozva, ő is Isten áldását kérte az ünnepeltre.

Majd dr. Galik Gábor főosztályvezető személyesen adta át az ünnepeltnek dr. Latorcai Csaba,  társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár üdvözlő levelét.

A liturgia végén a rubinmisés atya áldását adta minden jelenlévőre, megköszönte az Úrnak az elmúlt hetven évet, a híveknek a közös imádkozást, ünneplést.

A jubileumi szentmise a Pápai Himnusz és a Boldogasszony anyánk közös eléneklésével ért véget.

 

Bölönyi Gabriella

Váci Egyházmegye

vissza »
Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2017. szeptember 19. kedd

Vilhelmina

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZER

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók.

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.