Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRHITOKTATÁSFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZVIDÉKFEJLESZTÉSI IRODAMATER SALVATORISAKOLITUSALTHANN HÁZ
AJÁNLÓ
TEMPLOMOK MISERENDJEEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» VIDEÓTÁR » egyházmegyei tv adások »

1. Mindszenty-ünnepség Felsőpetényben
2. Major Sándor-emlékmise Kismaroson
3. Berkenye 300 éves jubileuma

  1. 1. A Szilágyi Erzsébet Nőegylet kezdeményezésére 1992 óta minden évben emlékünnepséget rendeznek Felsőpetényben és Rétságon Mindszenty József bíboros, hercegprímás kiszabadulásának évfordulója alkalmából. A szocialista-kommunista hatalom a bíborost a felsőpetényi Almásy-kastélyban tartotta házi őrizetben, s 1956. október 30-án rétsági katonák szabadították ki fogságából. A szép számban megjelent megemlékezők főcelebránsa Bíró László tábori püspök volt.
  2. 2. „Szeretteink sírjához a feltámadás hitével és az újratalálkozás reményével menjünk.” Három nappal Mindenszentek ünnepét követően szentmise keretében emlékeztek meg Major Sándor atyáról, a néhai kismarosi plébánosról, akinek köszönhetően 1971-ben elindulhatott a Nagymarosi Ifjúsági találkozók sorozata. Az emlékmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be, Gáspár István plébános és Boros Zoltán címzetes esperes koncelebrálásával, a Kismarosi Római Katolikus Templomban. A liturgiában a zenei szolgálatot Sillye Jenő és a helyi gitáros kórus látta el. A szentáldozást követően Sillye Jenő zeneszerző, egyházi könnyűzenész imája hangzott el, aki szintén jelen volt az ifjúsági találkozók kezdeteinél is. A püspöki áldást követően a hívek kivonultak a néhai plébános sírjához, amely után szeretetvendégségre került sor.
  3. 3. „…mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap…”Idén ünnepeli újratelepítésének háromszázadik évfordulóját a Börzsöny lábánál meghúzódó kis falu, Berkenye. A község címerén gróf Althann Mihály Frigyes bíboros, váci püspök látható, aki 1718-ban a török időkben teljesen elnéptelenedett falut a bajorországi Würzburgi egyházmegyéből származó telepesekkel népesítette be. A jubileum alkalmából október 14-én dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentmiseáldozatot mutatott be a berkenyei Szent Kereszt felmagasztalása-templomban Győry-Fáy Csaba plébános, helyettes esperes és Varga András esperes atyák koncelebrálásával. A szentmisén jelen volt Pálos Frigyes Leó őrkanonok, prépost, az Althannok örökségének gondozója és védelmezője, Schmidt Józsefné, Berkenye polgármestere, Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője, a környék polgármesterei, a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselői, bajorországi, csehországi és erdélyi vendégek. A rendezvény különböző fajú berkenyefáknak a község, a térség, az egyházmegye, valamint a külföldi delegációk vezetői általi elültetésével folytatódott, ezzel is szimbolizálva az összefogást és a jövő építését.
1-2. Egyházi közfoglalkoztatottak Karancsságon, Karitász-adomány a helyi iskolának
3. Migazzi-megemlékezés Vácott
4. Rózsafüzér-gyermekimalánc 2018
5. 4 éve működik a váci piarista örökimádás-kápolna

  1. 1. Dr. Beer Miklós püspök atya 2013-ban hozta létre a Váci Egyházmegyei Vidékfejlesztési Irodát, azzal a szándékkal, hogy az egyház is vegyen részt, vállaljon szerepet a vidékfejlesztésben, a vidék megtartó képességének növelésében. 2015-ben a Belügyminisztérium segítségével indult el a váci egyházmegyében a közfoglalkoztatás, amit most már az egyházmegye több mint 50 telephelyén mintegy 140 közfoglalkoztatott kollégával végeznek immáron az Egyházmegyei Karitász keretein belül. Karancsságon is egy ilyen program valósult meg, ahol 18-an a plébániakertet, a közösségi ház kertjét művelik, illetve a tavalyi kosárfonó tanfolyam nyomán készítenek különféle fonott remekműveket.
  2. 2. A Váci Egyházmegyei Karitász munkatársai 2018. október 18-án Karancsság településre utaztak az I. István Általános Iskolába. Az iskola igazgatója, Berki Gabriella fogadta a segélyszervezet képviselőit, akik játék- és sportszeradománnyal érkeztek. Az iskolában sok olyan tehetséges gyermek tanul, akik sportban, zenében és tanulmányi eredményekben kimagasló teljesítményeket érnek el, de az iskola anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy megfelelő mennyiségű sporteszközt szerezzen be. A karitász munkatársai színes ceruzákat, ping-pong ütőket és labdákat, aszfaltkrétát, karikadobáló játékszettet, foci és gumi labdákat, valamint ugráló köteleket vittek az iskolába, amit ünnepélyes keretek között adtak át a gyerekeknek.
  3. 3. Szentírás vasárnapján szentmise keretében emlékeztek meg a váci hívek az Olaszországból, Trento autonóm provinciából érkezett vendégekkel együtt Migazzi Kristóf bíboros-érsekről, egykori váci püspökről a Székesegyházban. A szentmise olasz és magyar nyelven folyt, amelyet dr. Beer Miklós megyéspüspök celebrált Enrico Pret peioi plébános koncelebrálásával. A szentmise végén az olasz vendégek nevében Angelo Dalpez Peio polgármestere köszönte meg a Migazzi-örökség ápolását és a testvéri fogadtatást. Barátságuk és tiszteletük jeléül emlékplakettet és a peioi Migazzi-palotáról készült bronz kisplasztikát ajándékoztak a megyéspüspöknek. A váciakat jelenlétével megtisztelte a Migazzi család két tagja is, akik köszönetüket fejezték ki a néhai bíboros emlékének ápolásáért. A trentói közösség tagjai a Corpo Bandistico Val di Peio elnevezésű fúvószenekarral együtt érkeztek városunkba. A zenekar a szentmise alatt teljesített zenei szolgálatot, majd a székesegyház előtt adott koncertet, amely során a magyar, az olasz és a trentói himnuszt is megszólaltatták.
  4. 4. A Magyar Katolikus Egyház is csatlakozott ahhoz az imalánchoz, amelynek keretében október 18-án világszerte gyermekek imádkozták együtt a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért. Venezuelából, 2005-ben indult el ez a kezdeményezés. A szervezők kezdetektől fogva felidézik Pietrelcinai Szent Pio atya mondását: „Mennyire megváltozna a világ, ha egymillió gyerek imádkozná a rózsafüzért!” Idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívta imádságra a gyermekeket, arra kérve a hitoktatókat, a szülőket és a pedagógusokat, hogy közösen imádkozzák a rózsafüzért.
  5. 5. Immár 4 éve, hogy Magyarországon elsőként a váci piarista Szent Anna-templomban megnyílt az év 365 napján 24 órában működő örökimádás-kápolna. Az évfordulón hálaadó szentmisét mutattak be.
Karitász-ünnepség és egyházmegyei Keresztény Vállalkozói Találkozó a Váci Püspökségen

1. Árpád-házi Szent Erzsébet, a Karitász védőszentjének ünnepe alkalmából dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentmisét mutatott be a székesegyházban, amelyen az egyházmegyében szolgálatot teljesítő karitász önkéntesei vettek részt. A liturgia keretében a főcelebráns megáldotta az „Erzsébet-kenyeret”, amelyből a szertartást követően mindenki részesült. A szentmise végén a megyéspüspök megköszönte a karitászos munkatársak szeretetteljes munkáját, kiemelve, hogy ők mutatják meg az egyház igazi arcát tevékenységükkel, segítségükkel. Majd Fieszl Csabával, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával átadta a Szent Erzsébet-díjat azoknak az önkénteseknek, akik az egyházmegyében kiemelkedően végezték a karitatív munkát.

2. „Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére…” mottóval rendezte meg az ÉrMe Hálózat a Váci Egyházmegye Keresztény Vállalkozóinak I. Találkozóját a váci Püspöki Palota dísztermében. A rendezvény házigazdája dr. Beer Miklós váci megyéspüspök volt. A találkozó fő céljának azt tűzték ki, hogy a résztvevő keresztény vállalkozók felvegyék egymással a személyes kapcsolatot, közösen gondolkodjanak keresztény lelkülettel, az előadások pedig képet és iránymutatást adjanak a vállalkozás „nem csak profitorientált” céljairól. A találkozó hálaadó szentmisével ért véget.

„Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény” - Ezzel a mottóval rendezték meg a 2018-as őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, amelyen a beavató szentségek: a keresztség és a bérmálás lényegéről volt szó.

A Váci Egyházmegyei Televízió adásában a hetedik Országos Ultreya-ról, a Tilma Gyermekművészetért Alapítvány munkájáról és a 25 éves fennállását ünneplő Váci Kolping Család eseményéről készült összeállítást láthatják.

1. A hetedik Országos Ultreya-t a Váci Egyházmegye cursillósai szervezték, amelynek a váci székesegyház adott otthont 2018. szeptember 22-én. A templom padsorai megteltek az ország különböző szegleteiből érkezett vendégekkel, hogy közösen dicsőítsék Istent és együtt töltekezzenek a majd egész napot átívelő programokon. Az egybegyűlteknek a délelőtt folyamán dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök tartott előadást. Ezt követően tanúságtételek hangoztak el, majd dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be szentmisét. A bevezetőben arra kérte a jelenlévőket, nyissák ki szívüket és lelküket, hogy a Szentlélek kegyelme eltölthessen mindenkit: „Legyünk az Úristen képmásai, tükrei ebben a világban!”

2. A Tilma Gyermekművészetért Alapítvány „A legnagyobb szeretet” címmel nemzetközi gyermekrajzpályázatot hirdetett óvodás kortól a gimnazista korosztályig. A rajzpályázat megálmodója Basa Ottóné Révész Erzsébet művésztanár, aki 2009-ben hozta létre a Tilma Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse azokat a tehetséges gyermekeket, kiknek életében értékes helyet foglal el a művészet szeretete. Az alapítvány által szervezett, mára világméretűvé terebélyesedett gyermekrajzpályázatok és kiállítások legfontosabb küldetése, hogy a gyermekek rajzain keresztül évről évre szeretetet vigyen az emberek szívébe.
A zsűrizett alkotásokból 2020 májusában, az 52. Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából rendeznek majd kiállítást Hatvanban és Budapesten.
Most a XIV. Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára látogatunk el a Hatvani Galériába.

3. Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt iparosként a cipész szakmában dolgozott. Fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. A katolikus legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével.
A Kolping-mozgalom alapját a Kolping-családok képezik. Az egyes Kolping-családok rendszerint plébániákon szerveződnek.
Idén ünnepelte fennállásának és működésének 25 éves évfordulóját a Váci Kolping Család. Az ünnepi szentmisét dr. Varga Lajos váci segédpüspök celebrálta, mely ünnepségen pécsi és szombathelyi kolpingosok is együtt ünnepeltek a váciakkal.

 <   1 ... 3 4 5 6 7 ... 36  > 

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2019. november 14. csütörtök

Aliz

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!” Isten országa köztetek...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZER

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.