Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRTURIZMUSHITOKTATÁSIMA-KATEKÉZIS 2023-2026AKOLITUSOKFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZSZINÓDUSTEMETŐÜZEMELTETŐ KFTMotiVÁCió Képzési KözpontMATER SALVATORISÁLLÁSHIRDETÉSMISERENDEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» HITOKTATÁS »

Ha szeretné megismerni gyermeke hitoktatóját, látogasson el az intézményválasztót is tartalmazó szülői információs oldalunkra.

Nagy szeretettel hívjuk, várjuk és támogatjuk, azokat a pedagógusokat, akik szeretnének bekapcsolódni a hitoktatásba. Ennek feltétele szakirányú képzettség, amely pedagógus alapdiplomával két féléves szakképzéssel megszerezhető. A képzés költségeit, igény szerint átvállaljuk.

1948-ig az oktatási intézményeket döntő többségében az egyházak tartották fent. Egy 2013-ban született törvény szerint újra van hit-és erkölcstan oktatás az alapfokú állalmi oktatási intézményekben. Minden szülő szeretné a legjobbat gyermekeinek. Gyakran kérdezik tőlünk, hogy ; "Van valamilyen jó hittankönyv, amiből én is egy kicsit utolérhetném magam, hogy tudjak segíteni a gyereknek?" Dr. Turay Alfréd professzor úr hittankönyv sorozata, olyan érdekfeszítő olvasmány, ami korszerű nyelvezettel, jól érthetően eleveníti fel és bővíti ismereteinket.  Az érettségire készülőktől kezdve, a szülőkön át, minden korosztálynak olyan olvasmány, amely nem csak a tudást mélyíti el, de segíti a hitben való felnőtté válást is. Sokak hitismereti fejlődése véget ért az elsőáldozásra és/vagy a bérmálásra való felkészítéssel, pedig a hitünk mélységeinek megismerése segít egy teljesebb, boldogabb életet élni. A hitbeli nagykorúság egy új világot nyit meg a személy számára. Lassan megérti, mit jelent hogy Ő általa, Ő vele és Ő benne élhetünk. Ide klikkelve letölthetők a Dokumentumtárból.

 

HITÜNKRŐL NÉHÁNY SZÓBAN

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn, 3.16)

Az ember boldog akar lenni. Az egyetlen élőlény a földön, amely tud különbséget tenni jó és rossz között. Függetlenül attól, hogy hisz-e Istenben, döntéseinek hátterében egy olyan emberi létezés áll, amely természeténél fogva törekszik a teljes megismerésre, képes alkotni és gondolkodni. Honnan a világ? Honnan az élet? Honnan a jó és a rossz a világban? Honnan jöttem és hová megyek? Hogyan lehetek teljesen boldog? Ezek azok a kérdések, amelyekre minden ember keresi a választ. Ha nincsenek is állandóan gondolataink központjában, akkor is alapvetően meghatározzák életünk törekvéseit.

A keresztény ember hittel elfogadja, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és benne az embert. Azt akarja, hogy hozzá tartozva, őt megismerve "életük legyen és bőségben legyen." Boldogságunk itt a földön nem lehet teljes, mert a szabad akaratunkból eredő választásaink gyakran véges és múlandó dolgokra irányulnak és elterelik a figyelmünket, az említett kérdések megválaszolásának fontosságáról. Hasonlatosak vagyunk a gyerekhez, akinek a szülei a legjobbat akarják, ám a makacsság és az engedetlenség miatt végül nem használja ki adottságait, és lehetőségeit. Nincs még egy pontosan olyan ember mint én. Nincs más, aki meg tudná élni azt az életet, amelyet én meg tudok élni. Hisszük, hogy Isten, mennyei Atyánkként szeret és vár minket és minden értelmet meghaladó módon közösségre vágyik velünk. Gőgösségünk, érdektelenségünk, önzésünk és az ezekből fakadó szeretetlenség; a "bűn" elválaszt bennünket az Atya szeretetétől, az Ő megismerésének vágyától. Ez nem az Isten szándéka, mert annyira fontosak vagyunk számára, hogy egyszülött fiában Jézus Krisztusban megtestesült és itt a földön tanította, hogyan kell élnünk, hogy az Ő országába jussunk, ahol "nem lesz többé halál, se gyász, se fájdalom se jajjkiáltás." Jézus sok példabeszéddel tanított. A Mennyei Atya szeretetét mutatja be a tékozló fiú története.

Jézust a korabeli vallási vezetők egy koncepciós perben elítéltették és kivégeztették. Ám, ahogy azt korábban a próféták megjövendölték, a harmadik napon feltámadt a halálból. Jézus él. Szentlelke által ma is éltet, gyógyít, vígasztal és tanít bennünket. Korunk szörnyű betegsége, hogy ítélkezünk egymás felett is. Isten mint szerető Atya tekint ránk irgalmasan. Szabad akaratunkat tiszteli. Dönthetünk arról, hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk Őt, erről szól-e rövid történet is.

Ha szeretné megismerni az élő Jézust, keresse fel a lakhelyéhez legközelebb eső plébániát! Legyen nyitott és őszinte! Merjen bátran imádkozni! Isten nem mindig úgy válaszol, ahogy mi azt elvárnánk, de ez csak azért van, mert sokkal jobban tudja nálunk, hogy mi szükséges, ahhoz, hogy hozzá találjunk, hiszen Ő a Mi Atyánk, mi pedig az Ő gyermekei.

Mi római katolikusok ebben az imádságban foglaljuk össze hitünk legfontosabb tanításait:

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.

 

Amennyiben a Váci Egyházmegyében folyó hitoktatással kapcsolatosan bármilyen kérdése fölmerül kérjük, hogy e-mailben küldje meg az egyházmegyei hitoktatási referensnek!

Kedves Hitoktató Kollégák!

A Váci Egyházmegyében, a hitoktatók szakmai oldalára felhasználónév és jelszó megadásával lehet belépni. Kérem, hogy amennyiben még nem rendelkezik hozzáférési jelszóval, plébániája, és hitoktatási színhelyének megjelölésével kérjen jelszót ide klikkelve. Ezen a belső oldalon adunk hírt minden hitoktatással kapcsolatos fontos teendőről, programokról és felhasználható anyagokról. A korábban használt levelezőlistán történt információközlés megszűnt.

HITOKTATÓI BEJELENTKEZÉS

E-mail cím:
Jelszó:

Publikus Hitoktatás Dokumentumtár

Fejlesztés és feltöltés alatt áll.


Keresés


Leírás
Cím
Életkor Egyháziév
Tananyag Fájl típus
Jelleg Kategória

  

EGYHÁZUNK TANÍTÁSA 365 NAP ALATT ELOLVASVA
291.pdf
290.pdf
289.pdf
288.pdf
287.pdf
286.pdf
285.pdf
284.pdf
283.pdf
282.pdf
281.pdf
280.pdf
279.pdf
278.pdf
277.pdf
276.pdf
275.pdf
274.pdf
273.pdf
272.pdf
271.pdf
270.pdf
269.pdf
268.pdf
267.pdf
266.pdf
265.pdf
264.pdf
263.pdf
262.pdf
261.pdf
260.pdf
259.pdf
258.pdf
257.pdf
256.pdf
255.pdf
254.pdf
253.pdf
252.pdf
251.pdf
250.pdf
249.pdf
248.pdf
247.pdf
246.pdf
245.pdf
244.pdf
243.pdf
242.pdf
241.pdf
240.pdf
239.pdf
238.pdf
237.pdf
236.pdf
235.pdf
234.pdf
233.pdf
232.pdf
231.pdf
230.pdf
229.pdf
228.pdf
227.pdf
226.pdf
225.pdf
224.pdf
223.pdf
222.pdf
221.pdf
220.pdf
219.pdf
218.pdf
217.pdf
216.pdf
215.pdf
214.pdf
213.pdf
212.pdf
211.pdf
210.pdf
209.pdf
208.pdf
207.pdf
206.pdf
205.pdf
204.pdf
203.pdf
202.pdf
201.pdf
200.pdf
199.pdf
198.pdf
197.pdf
196.pdf
195.pdf
194.pdf
193.pdf
192.pdf
191.pdf
190.pdf
189.pdf
188.pdf
187.pdf
186.pdf
185.pdf
184.pdf
183.pdf
182.pdf
181.pdf
180.pdf
179.pdf
178.pdf
177.pdf
176.pdf
175.pdf
174.pdf
173.pdf
172.pdf
171.pdf
170.pdf
169.pdf
168.pdf
167.pdf
166.pdf
165.pdf
164.pdf
163.pdf
162.pdf
161.pdf
160.pdf
159.pdf
158.pdf
157.pdf
156.pdf
155.pdf
154.pdf
153.pdf
152.pdf
151.pdf
150.pdf
149.pdf
148.pdf
147.pdf
146.pdf
145.pdf
144.pdf
143.pdf
142.pdf
141.pdf
140.pdf
139.pdf
138.pdf
137.pdf
136.pdf
135.pdf
134.pdf
133.pdf
132.pdf
131.pdf
130.pdf
129.pdf
128.pdf
127.pdf
126.pdf
125.pdf
124.pdf
123.pdf
122.pdf
121.pdf
120.pdf
119.pdf
118.pdf
117.pdf
116.pdf
115.pdf
114.pdf
113.pdf
112.pdf
111.pdf
110.pdf
109.pdf
108.pdf
107.pdf
106.pdf
105.pdf
104.pdf
103.pdf
102.pdf
101.pdf
100.pdf
99.pdf
98.pdf
97.pdf
96.pdf
95.pdf
94.pdf
93.pdf
92.pdf
91.pdf
90.pdf
89.pdf
87.pdf
86.pdf
85.pdf
84.pdf
83.pdf
82.pdf
81.pdf
80.pdf
79.pdf
78.pdf
76.pdf
75.pdf
74.pdf
73.pdf
72.pdf
71.pdf
70.pdf
69.pdf
68.pdf
67.pdf
66.pdf
65.pdf
64.pdf
63.pdf
62.pdf
58.pdf
61.pdf
60.pdf
59.pdf
57.pdf
56.pdf
55.pdf
54.pdf
53.pdf
52.pdf
51.pdf
50.pdf
49.pdf
48.pdf
47.pdf
46.pdf
45.pdf
44.pdf
43.pdf
42.pdf
41.pdf
40.pdf
39.pdf
38.pdf
37.pdf
36.pdf
35.pdf
34.pdf
33.pdf
32.pdf
31.pdf
30.pdf
29.pdf
28.pdf
27.pdf
25.pdf
24.pdf
23.pdf
22.pdf
21.pdf
20.pdf
19.pdf
18.pdf
17.pdf
16.pdf
15.pdf
14.pdf
13.pdf
12.pdf
11.pdf
10.pdf
9.pdf
8.pdf
7.pdf
6.pdf
5.pdf
4.pdf
3.pdf
2.pdf
1.pdf

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2024. május 27. hétfő

Hella

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak?...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZERKATADMIN

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.