Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRHITOKTATÁSAKOLITUSOKFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZVIDÉKFEJLESZTÉSI IRODAMATER SALVATORISALTHANN HÁZ
AJÁNLÓ
MISERENDEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» HITOKTATÁS »

HITOKTATÓT KERESÜNK

Teljes munkaidőben foglalkoztatható, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező hitoktatót keresünk 2020. szeptemberi kezdéssel Veresegyház hitoktatási feladatainak ellátásához. Jelentkezés a hitoktatas@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen.

 

Kedves Szülők, Kedves Nevelők! 

 Nehéz időszaknak lett vége ennek a tanévnek a lezárásával. Hálásan köszönjük, hogy a távoktatás idején támogatták hitoktatói munkánkat és a gyermekek segítségére voltak a tananyag elsajátításában. Bízunk benne, hogy a Szentlélek és az Önök segítségével sikerült átadnunk azokat az ismereteket, melyek közelebb visznek mindannyiunkat a Mennyei Atyához. Nincs két egyforma ember a világon. Hét és félmilliárdféleképpen keressük az Istent. Hét és félmilliárdféleképpen vagyunk megajándékozva képességekkel, tehetségekkel lehetőségekkel. Ahogy mi földi szülők szeretjük gyermekeinket és szeretetünket nem a gyerekeink érdemei szerint osztjuk be, hanem szívünk legmélyéből árad feléjük, ahhoz hasonlóan a mi Mennyei Atyánk tökéletes isteni szeretetével, minden időben körülölel bennünket.  Az Istentől való távolságunkat mi magunk határozzuk el. Ő előbb szeretett minket. (vö.1Jn4) Szeretettel ajánljuk a Váci Egyházmegye oldalát. Nézzék és hallgassák meg az atyák által elmondott katekézisek videóüzeneteit! Istengyermekségünk felismerése és teremtettségtudatunk elmélyülése életünk végéig tartó kapcsolatfejlődés a mindenséget teremtő Istennel aki mindennél jobban szeret minket. Áldott nyarat kívánunk!

HITOKTATÁSRÓL A SZÜLŐKNEK

1948-ig az oktatási intézményeket döntő többségében az egyházak tartották fent. Egy 2013-ban született törvény szerint újra van hit-és erkölcstan oktatás az alapfokú állalmi oktatási intézményekben. Minden szülő szeretné a legjobbat gyermekeinek. Gyakran kérdezik tőlünk, hogy ; "Van valamilyen jó hittankönyv, amiből én is egy kicsit utolérhetném magam, hogy tudjak segíteni a gyereknek?" Dr. Turay Alfréd professzor úr hittankönyv sorozata, olyan érdekfeszítő olvasmány, ami korszerű nyelvezettel, jól érthetően eleveníti fel és bővíti ismereteinket.  Az érettségire készülőktől kezdve, a szülőkön át, minden korosztálynak olyan olvasmány, amely nem csak a tudást mélyíti el, de segíti a hitben való felnőtté válást is. Sokak hitismereti fejlődése véget ért az elsőáldozásra és/vagy a bérmálásra való felkészítéssel, pedig a hitünk mélységeinek megismerése segít egy teljesebb, boldogabb életet élni. A hitbeli nagykorúság egy új világot nyit meg a személy számára. Lassan megérti, mit jelent hogy Ő általa, Ő vele és Ő benne élhetünk. A hittankönyvek beszerezhetők a Váci Püspökség titkárságán; 2600 Vác, Migazzi tér 1.  vagy rendelhetők postaköltség + 1000Ft/könyv egységáron. Ide klikkelve letölthetők a Dokumentumtárból.

Az állami iskolákban folyó hit-és erkölcstan tantárgy keretében oktatott római katolikus hittannal kapcsolatos tájékoztatást segítik az alábbiakban összegyűjtött szülői kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteménye. A kulcsszavakra kattintva újabb kérdések jelennek meg.

HITÜNKRŐL NÉHÁNY SZÓBAN

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn, 3.16)

Az ember boldog akar lenni. Az egyetlen élőlény a földön, amely tud különbséget tenni jó és rossz között. Függetlenül attól, hogy hisz-e Istenben, döntéseinek hátterében egy olyan emberi létezés áll, amely természeténél fogva törekszik a teljes megismerésre, képes alkotni és gondolkodni. Honnan a világ? Honnan az élet? Honnan a jó és a rossz a világban? Honnan jöttem és hová megyek? Hogyan lehetek teljesen boldog? Ezek azok a kérdések, amelyekre minden ember keresi a választ. Ha nincsenek is állandóan gondolataink központjában, akkor is alapvetően meghatározzák életünk törekvéseit.

A keresztény ember hittel elfogadja, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és benne az embert. Azt akarja, hogy hozzá tartozva, őt megismerve "életünk legyen és bőségben legyen." Boldogságunk itt a földön nem lehet teljes, mert a szabad akaratunkból eredő választásaink gyakran véges és múlandó dolgokra irányulnak és elterelik a figyelmünket, az említett kérdések megválaszolásának fontosságáról. Hasonlatosak vagyunk a gyerekhez, akinek a szülei a legjobbat akarják, ám a makacsság és az engedetlenség miatt végül nem használja ki adottságait, és lehetőségeit. Nincs még egy pontosan olyan ember mint én. Nincs más, aki meg tudná élni azt az életet, amelyet én meg tudok élni. Hisszük, hogy Isten, mennyei Atyánkként szeret és vár minket és minden értelmet meghaladó módon közösségre vágyik velünk. Gőgösségünk, érdektelenségünk, önzésünk és az ezekből fakadó szeretetlenség; a "bűn" elválaszt bennünket az Atya szeretetétől, az Ő megismerésének vágyától. Ez nem az Isten szándéka, mert annyira fontosak vagyunk számára, hogy egyszülött fiában Jézus Krisztusban megtestesült és itt a földön tanította, hogyan kell élnünk, hogy az Ő országába jussunk, ahol "nem lesz többé halál, se gyász, se fájdalom se jajjkiáltás." Jézus sok példabeszéddel tanított. A Mennyei Atya szeretetét mutatja be a tékozló fiú története.

Jézust a korabeli vallási vezetők egy koncepciós perben elítéltették és kivégeztették. Ám, ahogy azt korábban a próféták megjövendölték, a harmadik napon feltámadt a halálból. Jézus él. Szentlelke által ma is éltet, gyógyít, vígasztal és tanít bennünket. Korunk szörnyű betegsége, hogy ítélkezünk egymás felett is. Isten mint szerető Atya tekint ránk irgalmasan. Szabad akaratunkat tiszteli. Dönthetünk arról, hogy elfogadjuk, vagy elutasítjuk Őt, erről szól-e rövid történet is.

Ha szeretné megismerni az élő Jézust, keresse fel a lakhelyéhez legközelebb eső plébániát! Legyen nyitott és őszinte! Merjen bátran imádkozni! Isten nem mindig úgy válaszol, ahogy mi azt elvárnánk, de ez csak azért van, mert sokkal jobban tudja nálunk, hogy mi szükséges, ahhoz, hogy hozzá találjunk, hiszen Ő a Mi Atyánk, mi pedig az Ő gyermekei.

Mi római katolikusok ebben az imádságban foglaljuk össze hitünk legfontosabb tanításait:

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.

 

Amennyiben a Váci Egyházmegyében folyó hitoktatással kapcsolatosan bármilyen kérdése fölmerül kérjük, hogy e-mailben küldje meg az egyházmegyei hitoktatási referensnek!

Kedves Hitoktató Kollégák!

A Váci Egyházmegyében, a hitoktatók szakmai oldalára felhasználónév és jelszó megadásával lehet belépni. Kérem, hogy amennyiben még nem rendelkezik hozzáférési jelszóval, plébániája, és hitoktatási színhelyének megjelölésével kérjen jelszót ide klikkelve. Ezen a belső oldalon adunk hírt minden hitoktatással kapcsolatos fontos teendőről, programokról és felhasználható anyagokról. A korábban használt levelezőlistán történt információközlés megszűnt.

HITOKTATÓI BEJELENTKEZÉS

E-mail cím:
Jelszó:
Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2020. július 9. csütörtök

Lukrécia

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket!...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZER

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.