Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRVÁCI EGYHÁZM. ZSINATHITOKTATÁSFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZVEVIMATER SALVATORIS
AJÁNLÓ
TEMPLOMOK MISERENDJEEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRTÉRKÉPKAPCSOLAT

» HÍREINK »

Papi életünk, a megszentelt élet évében”
Lelkigyakorlat papok és szerzetesek számára
Vezeti: Dr. Seregély István érsek atya
„Szolgáljunk Szentségben és igazságban”
Sekrestyések és oltárdíszítők lelkigyakorlata
2015. június 8-10. (hétfő vacsorától-szerda ebédig)
Váci Egyházmegye püspöke, a gyászoló rokonság Urunk akaratában megnyugodva tudatja, hogy
Major Sándor pápai prelátus, ny. plébános
2015. május 1-jén életének 95., papságának 66. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2015. május 14-én 11 órai kezdettel a kismarosi templomban mutatjuk be, majd ezt követően hamvait a kismarosi templom kertjében helyezzük örök nyugalomra.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozott időre (helyettesítés, előre láthatóan 3 év)
A munkavégzés helye: 2600 Vác, Bauer M. u. 22-24.
2015. április 30.
Egyedi urnatartó kegyoszlopok

 <   1 2 3 ... 51  > 

MAI NÉVNAP

2015. május 30. szombat

Janka és Zsanett

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
EGYHÁZMEGYEI TVALTHANN HÁZHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZER

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk