Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRTURIZMUSHITOKTATÁSIMA-KATEKÉZIS 2023-2026AKOLITUSOKFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZSZINÓDUSTEMETŐÜZEMELTETŐ KFTMotiVÁCió Képzési KözpontMATER SALVATORISÁLLÁSHIRDETÉSMISERENDEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» SZAKPASZTORÁCIÓK » CSALÁDPASZTORÁCIÓ »

CSALÁDPASZTORÁCIÓ

A családot Isten az élet és a szeretet bensőséges közösségének szánja; ebből fakad méltósága és hivatása, ami nem más, mint a szeretet őrzése, kinyilvánítása és közlése.

A család alapvető feladatai, hogy nyugodt életteret, belső biztonságot, érzelmi feltöltődést nyújtson tagjainak, és hogy létrehozza és felnevelje, a társadalomba való beleilleszkedésre előkészítse a következő nemzedéket.
A család valóságosan család-egyház: kicsi missziós közösség, amely – ha tagjai a szentségek által egységben vannak Krisztussal és egymással – magával a létével hirdeti az evangéliumot. A hétköznapi életben megszentelődő keresztény család, amely a Szentháromság élő képmása, arra hivatott, hogy közösségként szolgálja az Egyházat és a társadalmat

„A nemzetnek annyi jövője van, amennyi házasságon alapuló családja van.

A családpasztoráció kifejezés családi lelkipásztorkodást, a család lelkipásztori gondozását jelenti.
A családpasztoráció fontossága egyre gyakrabban jelenik meg egyházi dokumentumokban a II. vatikáni zsinat okmányaiban. Mint szakszó a VI. püspöki szinódus (1980) és az annak nyomán keletkezett Familiaris consortio (II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981) megjelenése óta használatos.
A családpasztorációnak II. János Pál pápa működése adott új lendületet.
"A család lelkipásztori gondozása a helyi egyházi közösség minden egyes tagjának feladata," - mondja II. János Pál pápa, és valamivel később így folytatja: "Elismerést és megbecsülést érdemel az a sok egyházi egyesület, csoport, mozgalom, vagy bármilyen nevet viselő közösség, amely ... a család lelkipásztori gondjával törődik." Familiaris Consortio, 69; 72.

A családpasztoráció a házasság szentségére épülő keresztény család értékeinek támogatását jelenti. Olyan széles körű pasztorális tevékenységet értünk rajta, amelynek középpontjában a házaspár és azok gyermekei állnak.
A cél a szeretet megtalálása, megélése, fenntartása, a szeretet sokszor fájdalmakkal és küzdelmekkel együtt járó folyamatainak támogatása. Közös úton járást jelent egészen a halálig. Közösen megélt életet, élethosszig tartó egymáshoz kapcsolódást és kapcsolatot, amelyben a legkülönlegesebb adományok a párbeszéd, a kommunikáció, vágyaink, érzéseink, céljaink egymással való rendszeres megosztása, az egyetértés, a megbocsájtás, egymás elfogadása, támogatása és segítése, felelősségvállalás egymásért, a gyermekek világra segítése és nevelése.

A családpasztorációnak két fő feladata van.

1. A családnak, mint közösségnek evangelizálása. Ezt nevezhetjük szűkebb értelemben családpasztorációnak, mely olyan lelkipásztori tevékenység, melyben a világiakra jelentős feladatok várnak. A családgondozásban elsősorban a megelőzésre van szükség, mégpedig hiteles keresztény családok bevonásával.

2. A modern társadalomban válságba jutott család segítése szociális téren, illetve a pszichológiai-családpedagógiai segítségnyújtás eszközeivel.
Ez a  feladat szakképzettséget, például családpszichológusi, családgondozói, családpedagógusi végzettséget, valamint intézményi kereteket igényel.

A családpasztoráció Jézus és egyháza melletti elköteleződést jelent, amely őszinte, természetes, emberi és baráti kapcsolatok hálójában bontakozik ki.
A család-munkacsoportban sajátos karizmákkal, talentumokkal, egyszerű emberi adottságokkal jelen levő és szolgáló házaspárok, papok, szerzetesek összefogása, összehangolt szolgálata. „Együttlélegzés” és együtt munkálkodás az egyházmegyével, a püspökökkel, elöljáróikkal.


A családpasztoráció célja, mélyen megérteni és kézzel foghatóvá tenni a következőket:
- a katolikus egyház házassággal, családdal kapcsolatos hivatalos megnyilatkozásait, tanítását.
- a házasság olyan szent szövetség egy férfi és egy nő között, amelyet csak a halál bonthat fel. - a házasság fő céljai, a házasfelek kölcsönös boldogsága és gyermekek nemzése, felnevelése. A természetes világban a házasság jelkép is, amely megjeleníti Jézus Krisztus és az egyház szellemi-lelki közösségét.

Ha élhető jövőt szeretnénk építeni, meg kell találnunk és fel kell mutatnunk családi példaképeket. Ideális és tökéletes család ugyan nem létezik, de az egymás iránti elköteleződésben, a jóban és rosszban, egészségben és betegségben, jó és balsorsban kitartó, több évtizedet is megért házasságok arra valók, hogy lámpatartóra helyezzük és megbecsüljük őket.

 

A családpasztoráció munkatársai:

 

Világiak lelkipásztori szolgálatának konkrét lehetőségei és formái:

1. Kapcsolatteremtés templomba nem járó családokkal

- születésnapi látogatás

- patronáló házaspár

2. Családok vasárnapja

- Szentcsalád vasárnapján családok megáldása

- majális, juniális

- családi napok

- szabadidős programok, ismerkedés plébániai közösség építése

- házasság hete, házasság világnapja, február második hetében, vasárnapján,

3. Jegyesoktatás

4. Egyházközségi családtábor 4-5 napos, vagy egy hétvége, hitbeni tovább segítés

5. Hittanos gyerekek szüleivel való kapcsolat létrehozása

6. Házaspáros-, ill. családközösségek szervezése és működésének segítése

 

 

 Váci Egyházmegye családpasztorációs referense:

ROLIK Róbert atya, veresegyházi plébános

rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu

 

 

 

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2024. június 22. szombat

Paulina

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM
LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZERKATADMIN

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.