Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRTURIZMUSHITOKTATÁSIMA-KATEKÉZIS 2023-2026AKOLITUSOKFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZSZINÓDUSTEMETŐÜZEMELTETŐ KFTMotiVÁCió Képzési KözpontMATER SALVATORISÁLLÁSHIRDETÉSMISERENDEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» SZAKPASZTORÁCIÓK » TEREMTÉSVÉDELEM »

A természet olyan gyönyörű könyv, amelyen keresztül Isten szól hozzánk” (Ferenc pápa)

  "A teremtett világ óvása Isten ajándékának megőrzését jelenti, s ezzel azt mondjuk Istennek: köszönöm!” (Ferenc pápa)

 

Célunk

Marton Zsolt püspök atya 2022. őszén referens kinevezésével támogatta a teremtésvédelem ügyét. Célunk összefogni a Váci Egyházmegye plébániáin szolgáló papok, diakónusok, akolitusok, hitoktatók és világi hívek csoportjaival, akik szívügyüknek érzik a teremtett világ védelmét. A környezetünket védő aktivitást teremtettségünk okán, a ránk bízott javak védelme miatt tartjuk fontosnak. Tevékenységünket hitünk tanításaiból vezetjük le és ez ösztönzi cselekedeteinket.

Minden hívő közösségért próbálunk cselekedni, hogy a teremtett világ kincseit megőrizve tudjuk azokat a következő generációknak átadni. Elsősorban a fiatal generációkért, akik számára ennek a hozzáállásnak a kialakítása és megerősítése hosszú távú feladat. Emellett természetesen minden, a környezetért felelősséget vállaló hívőért és nem hívőért, amely azt is jelenti, hogy törekednünk kell hidat építeni helyben mindazok között, akik Földünk, s az emberiség sorsáért aggódnak. A már működő teremtésvédelmi köröket segítjük, az új körök létrehozását kezdeményezzük és támogatjuk.

 Mi a teremtésvédelem?

Számunkra a teremtett világ védelméről való gondoskodás, az Egyház álláspontjának bemutatása az Evangélium hirdetésének új lehetőségét is jelenti. Hiszen úgy tűnik az élet esetlegességének és törékenységének ezen új – bizonyos szempontból radikális – módon történő megtapasztalása jelenti az új közös nyelvet, amelyet minden ember ért, és amely jó eszköznek mutatkozik Jézus Krisztus Evangéliuma, az Üdvösség, a keresztény emberkép és a krisztusi értékrend bemutatására. A természet rendjének bemutatása jó alapot jelenthet az objektív természetes erkölcsi törvény (lex naturalis) újbóli fölfedezésére, ami lényegileg megfelel és harmóniában van az ember személyes természetével. Ezért a teremtett világ védelmének gyakorlata hatással van az emberi élet más területeire is: a személyes kapcsolatokra, az alapvető emberi viszonyokra, a közösségi életre, a házasság és az élet védelmére.

Az egyházi felelősség és a lelkipásztori cselekvés végső alapját és módját elsősorban nem a természet- és társadalomtudományok által valószínűsített események adják, hanem Jézus Isten országát hirdető tanítása. Ennek a tanításnak központi kijelentése szerint a végső, teljes és egyetemes igazságosság az idők végezetén Isten által valósul meg. Világunkban az isteni igazságosság mint a megígért, de az ember által be nem teljesíthető jövő van jelen, és ezzel egy időben mégis úgy hangzik el, mint felszólítás az emberi cselekvésre, hogy már most ennek az Országnak a törvényei szerint cselekedjünk. Hiszen a teremtett világ az emberi élet része.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről 2008, 128-129.

Ferenc pápa a Laudato si’ enciklikában kifejti: a környezeti válság mély belső megtérésre hív mindannyiunkat: a keresztényeknek „ökológiai megtérésre van tehát szükségük, amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének; lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, s nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja” (LS 217).

„… a kereszténységnek van tapasztalata a metanoiáról, a gondolkodásmód megváltoztatásáról, és az Egyház a világ elé élheti: az ökológiai megtérés lehetséges, és valódi eredményei vannak.”

                                                                      Szent II. János Pál pápa

„a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek”

XVI. Benedek pápa

 

A teremtésvédelem lényege az, hogy megtanuljunk szerényebben élni. A föld erőforrásai végesek. A keresztény ember talán ezt mutathatja meg, hogy nem tragédia szerényebben élni. Az élet célja nem a mennyiségi növekedés, hanem minőségben, emberségben, kapcsolatokban, hitben kell növekedni.

                                                                          Székely János 2023

„Környezet” helyett azért használjuk a kifejezésben a „teremtés” szót, mert azt mi teremtett világnak látjuk, nekünk ajándékozott lehetőségnek.

A teremtésvédelem nem szemben áll a környezetvédelemmel, hanem ugyanazt jelenti – sajátos keresztény látásmóddal. A teremtésvédelem alapkérdése: akar-e Krisztus válaszolni valamit a világ nagy problémájára, a környezeti krízisre? Akar, mégpedig az ő tanítványi közösségében, az Egyházban. Az Egyháznak válasszá kell válnia a környezeti krízisre, mert Krisztus válasszá akar lenni rá. Ebből következik az ökológiai megtérés szükségessége.

Nobilis Márió 2022

 

A Teremtő és teremtése iránt érzett hálás csodálkozásból kiindulva bánjuk meg „ökológiai bűneinket”. Ezek a bűnök a természetnek és testvéreinknek is ártanak. Isten kegyelmének segítségével olyan életmódot folytassunk, amelyet kevesebb hulladék és kevesebb felesleges fogyasztás jellemez, különösen ott, ahol a termelési folyamatok mérgezőek és nem fenntarthatóak. Igyekezzünk minél jobban odafigyelni szokásainkra és gazdasági döntéseinkre, hogy mindenkinek jobb legyen: embertársainknak, bárhol éljenek, és a jövő nemzedékeinek is. Vegyünk részt Isten folyamatos teremtésében pozitív döntésekkel: az erőforrások minél takarékosabb és derűs józansággal történő felhasználásával, a hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával, valamint az egyre inkább elérhető, ökológiailag és társadalmilag felelősen rendelkezésre bocsátott termékek és szolgáltatások használatával.

Ferenc pápa üzenete a teremtésvédelmi imanapra  2023. szeptember 1.

***

Az oldal tartalmát folyamatosan bővítjük. Kérjük, hogy ha bármilyen a teremtett világ védelméhez kapcsolódó helyi, egyházközségi eseményről hírt adnátok, küldjétek el a teremtesvedelem@vaciegyhazmegye.hu címre!

 

***

PROGRAMOK

I. Egyházmegyei teremtésvédelmi konferencia (2024. február 9.)

Tudósítás a konferenciáról

Elhangzott előadások anyagai:

- dr. Beer Miklós, ny. váci püspök: Ébredj ember!

- dr. Csáki Tibor, plébános: A teremtésvédelem lelkisége plébániákon

- Halupka Gábor, geológus: Egy teremtésvédelmi kör működésének tapasztalatai

- Tornay Gábor, Hitoktatási igazgató: A teremtésvédelem helye a hitoktatásban

- Kovács Gábor, igazgató, Váci Egyházmegyei Karitász: Teremtésvédelmi szempontok a Karitász tevékenységében

- Ferencz Zoltán, teremtésvédelmi referens: Összefoglalás, tervei

***  

NYÁRI ÖKOTÁBOR A MÁRIA RÁDIÓ SZERVEZÉSÉBEN 

***

DOKUMENTUMOK

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a Föld napja alkalmából - Április 22. 

Felelősségünk a teremtett világért - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről

Ferenc pápa Laudato si’ enciklikája

Ferenc pápa  Laudate Deum kezdetű apostoli buzdítása (nagy világnyelveken)

„...Hogy művelje és őrizze meg" (Ter 2,15) Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek

Értékmentő c. műsor (Katolikus Rádió, 2024. jún.12.) beszélgetése Ferencz  Zoltán teremtésvédelmi referenssel

Az iskolakert az egész életet leképezi - hároméves program záróeseményét tartották a katolikus iskolák Vácon

 

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2024. június 22. szombat

Paulina

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM
LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZERKATADMIN

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.