Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRTURIZMUSHITOKTATÁSIMA-KATEKÉZIS 2023-2026AKOLITUSOKFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZSZINÓDUSTEMETŐÜZEMELTETŐ KFTMotiVÁCió Képzési KözpontMATER SALVATORISALTHANN HÁZÁLLÁSHIRDETÉS
AJÁNLÓ
MISERENDEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» SZAKPASZTORÁCIÓK » TEREMTÉSVÉDELEM »

 

„A természet olyan gyönyörű könyv, amelyen keresztül Isten szól hozzánk” (Ferenc pápa)

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXoM8vbOtk8fZy7EYR3k9UQdMIHPT-IVbfZw&usqp=CAU

 

A teremtett világ óvása Isten ajándékának megőrzését jelenti, s ezzel azt mondjuk Istennek: köszönöm!” (Ferenc pápa)

 

Célunk

Marton Zsolt püspök atya 2022. őszén referens kinevezésével támogatta a teremtésvédelem ügyét. Célunk összefogni a Váci Egyházmegye plébániáin szolgáló papok, diakónusok, akolitusok, hitoktatók és világi hívek csoportjaival, akik szívügyüknek érzik a teremtett világ védelmét. A környezetünket védő aktivitást teremtettségünk okán, a ránk bízott javak védelme miatt tartjuk fontosnak. Tevékenységünket hitünk tanításaiból vezetjük le és ez ösztönzi cselekedeteinket.

Minden hívő közösségért próbálunk cselekedni, hogy a teremtett világ kincseit megőrizve tudjuk azokat a következő generációknak átadni. Elsősorban a fiatal generációkért, akik számára ennek a hozzáállásnak a kialakítása és megerősítése hosszú távú feladat. Emellett természetesen minden, a környezetért felelősséget vállaló hívőért és nem hívőért, amely azt is jelenti, hogy törekednünk kell hidat építeni helyben mindazok között, akik Földünk, s az emberiség sorsáért aggódnak. A már működő teremtésvédelmi köröket segítjük, az új körök létrehozását kezdeményezzük és támogatjuk.

 

Mi a teremtésvédelem?

Számunkra a teremtett világ védelméről való gondoskodás, az Egyház álláspontjának bemutatása az Evangélium hirdetésének új lehetőségét is jelenti. Hiszen úgy tűnik az élet esetlegességének és törékenységének ezen új – bizonyos szempontból radikális – módon történő megtapasztalása jelenti az új közös nyelvet, amelyet minden ember ért, és amely jó eszköznek mutatkozik Jézus Krisztus Evangéliuma, az Üdvösség, a keresztény emberkép és a krisztusi értékrend bemutatására. A természet rendjének bemutatása jó alapot jelenthet az objektív természetes erkölcsi törvény (lex naturalis) újbóli fölfedezésére, ami lényegileg megfelel és harmóniában van az ember személyes természetével. Ezért a teremtett világ védelmének gyakorlata hatással van az emberi élet más területeire is: a személyes kapcsolatokra, az alapvető emberi viszonyokra, a közösségi életre, a házasság és az élet védelmére.

Az egyházi felelősség és a lelkipásztori cselekvés végső alapját és módját elsősorban nem a természet- és társadalomtudományok által valószínűsített események adják, hanem Jézus Isten országát hirdető tanítása. Ennek a tanításnak központi kijelentése szerint a végső, teljes és egyetemes igazságosság az idők végezetén Isten által valósul meg. Világunkban az isteni igazságosság mint a megígért, de az ember által be nem teljesíthető jövő van jelen, és ezzel egy időben mégis úgy hangzik el, mint felszólítás az emberi cselekvésre, hogy már most ennek az Országnak a törvényei szerint cselekedjünk. Hiszen a teremtett világ az emberi élet része.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről 2008, 128-129.

Ferenc pápa a Laudato si’ enciklikában kifejti: a környezeti válság mély belső megtérésre hív mindannyiunkat: a keresztényeknek „ökológiai megtérésre van tehát szükségük, amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének; lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, s nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja” (LS 217).

„… a kereszténységnek van tapasztalata a metanoiáról, a gondolkodásmód megváltoztatásáról, és az Egyház a világ elé élheti: az ökológiai megtérés lehetséges, és valódi eredményei vannak.”

                                                                      Szent II. János Pál pápa

„a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek”

XVI. Benedek pápa

 

A teremtésvédelem lényege az, hogy megtanuljunk szerényebben élni. A föld erőforrásai végesek. A keresztény ember talán ezt mutathatja meg, hogy nem tragédia szerényebben élni. Az élet célja nem a mennyiségi növekedés, hanem minőségben, emberségben, kapcsolatokban, hitben kell növekedni.

                                                                          Székely János 2023

 

„Környezet” helyett azért használjuk a kifejezésben a „teremtés” szót, mert azt mi teremtett világnak látjuk, nekünk ajándékozott lehetőségnek.

A teremtésvédelem nem szemben áll a környezetvédelemmel, hanem ugyanazt jelenti – sajátos keresztény látásmóddal. A teremtésvédelem alapkérdése: akar-e Krisztus válaszolni valamit a világ nagy problémájára, a környezeti krízisre? Akar, mégpedig az ő tanítványi közösségében, az Egyházban. Az Egyháznak válasszá kell válnia a környezeti krízisre, mert Krisztus válasszá akar lenni rá. Ebből következik az ökológiai megtérés szükségessége.

Nobilis Márió 2022

 

A Teremtő és teremtése iránt érzett hálás csodálkozásból kiindulva bánjuk meg „ökológiai bűneinket”. Ezek a bűnök a természetnek és testvéreinknek is ártanak. Isten kegyelmének segítségével olyan életmódot folytassunk, amelyet kevesebb hulladék és kevesebb felesleges fogyasztás jellemez, különösen ott, ahol a termelési folyamatok mérgezőek és nem fenntarthatóak. Igyekezzünk minél jobban odafigyelni szokásainkra és gazdasági döntéseinkre, hogy mindenkinek jobb legyen: embertársainknak, bárhol éljenek, és a jövő nemzedékeinek is. Vegyünk részt Isten folyamatos teremtésében pozitív döntésekkel: az erőforrások minél takarékosabb és derűs józansággal történő felhasználásával, a hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával, valamint az egyre inkább elérhető, ökológiailag és társadalmilag felelősen rendelkezésre bocsátott termékek és szolgáltatások használatával.

Ferenc pápa üzenete a teremtésvédelmi imanapra  2023. szeptember 1.

***

 

Az oldal tartalmát folyamatosan bővítjük.

Kérjük, hogy ha bármilyen a teremtett világ védelméhez kapcsolódó helyi, egyházközségi eseményről hírt adnátok, küldjétek el a teremtesvedelem@vaciegyhazmegye.hu címre!

 

***

PROGRAMOK

I. Egyházmegyei teremtésvédelmi konferencia

https://vaciegyhazmegye.hu/programok/5986/I-EGYHAZMEGYEI-TEREMTESVEDELMI-KONFERENCIA.html

***

DOKUMENTUMOK

Felelősségünk a teremtett világért - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről

https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=209

 

Ferenc pápa Laudato si’ enciklikája

https://regi.katolikus.hu/konyvtar/ferenc_papa_laudato_si_enciklika.pdf

 

Ferenc pápa  Laudate Deum kezdetű apostoli buzdítása (nagy világnyelveken)

https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_

exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html 

 

„...Hogy művelje és őrizze meg" (Ter 2,15) Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek

https://teremtesvedelem.hu/content/korlevel/teremtesvedelemrol-lelkipasztoroknak-kozossegeknek

 

 

 

 

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2024. február 25. vasárnap

Géza

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZERKATADMIN

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.