Váci egyházmegye
mainImage
FŐOLDALHÍREINKPROGRAMOKNÉV- ÉS CÍMTÁRTURIZMUSHITOKTATÁSIMA-KATEKÉZIS 2023-2026AKOLITUSOKFOTÓTÁRVIDEÓTÁR
SZAKPASZTORÁCIÓK
SZAMARITÁNUS SZOLGÁLATEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖNYVTÁRLEVÉLTÁREGYHÁZMEGYEI MÚZEUMEKIFKAFARNAUM HÁZSZINÓDUSTEMETŐÜZEMELTETŐ KFTMotiVÁCió Képzési KözpontMATER SALVATORISÁLLÁSHIRDETÉSMISERENDEGYHÁZMEGYÉNKRŐLALAPÍTVÁNYAINKDOKUMENTUMTÁRKÖZBESZERZÉSEKGYERMEKVÉDELEMADATVÉDELEMTÉRKÉPKAPCSOLAT

» IMA-KATEKÉZIS 2023-2026 »

FELKÉSZÜLÉS A VÁCI EGYHÁZMEGYE EZERÉVES JUBILEUMÁRA

1. MI AZ IMA-KATEKÉZIS?

Hároméves felkészülés a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumára, amikor Marton Zsolt főpásztor hívására és kérésére valamennyi plébániai közösség ugyanazokon a gondolatokon elmélkedik, ugyanazokat a tanításokat hallgatja.

A katekézis szó jelentése: „a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. ……nem csupán hitbéli ismereteket akar átadni, hanem hallgatóit be akarja vezetni egy hívő életstílusba, s ezt a krisztusi közösség, az Egyház keretében teszi.” – olvashatjuk a Katolikus Lexikonban.

Az Ima-katekézis alkalmak közösségeik tagjaihoz és a plébániák területén élő megkereszteltekhez szólnak elsősorban, de bármikor bevonhatók érdeklődők is a folyamatba, ha megfelelő kísérést tudunk számukra biztosítani.

 

2. AZ IMA-KATEKÉZIS CÉLJA, hogy

• hitünkben elmélyüljünk
• közösségeinkben megerősödjünk
• missziós gyakorlataikban megújuljunk
• lelkileg megújulva készüljünk fel a Váci Egyházmegye ezeréves jubileumának megünneplésére.

 

3. IMA-KATEKÉZIS FELÉPÍTÉSE

Három egymást követő évben, három központi téma mentén évente öt-öt tanításra épül, amelyek tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel egészülhetnek ki.

Témák 2023-2026:
1. év: 2023 - 2024: Személyes hitem, megtérés
2. év: 2024 - 2025: Közösség, helyem a közösségben
3. év: 2025 - 2026: Kifelé fordulás, evangelizáció, misszió

 

A második év témái és tanításai (APCSEL 2,42-47 és 1Jn3,1-3 alapján)

1. A communió-egyháztan – dr. Fejérdy András egyháztörténész bevezetője 

    Az Egység – Marton Zsolt püspök atya katekézise 

2. Communio egyháztan a gyakorlatban: a közösségek élete 

- Finta Zsolt katekézise 

3. Az eukarisztia a közösség szíve 

- dr. Farkas László atya katekézise 

4. Irgalom, megbocsátás, kölcsönös szeretet a közösségen belül 

- dr. Fejérdy Áron atya katekézise 

5. Egyéni karizmák kibontakozása a közösségben

- dr. Fábry Kornél püspök atya katekézise 

 

Az első év témái és tanításai (2Pét 1,3-11 alapján):

1.Megtérés, isteni természet

- Marton Zsolt püspök katekézise: pdf, video (33 perc)

2. Az imádság

- Görbe József atya katekézise: pdf, video (19 perc)

3. Istenismeret, szentháromságos szeretet

- Gáspár István atya katekézise: pdf, video (20 perc)

4. Jó hívőnek lenni– Kapcsolat Istennel

- dr. Kovács Lajos atya katekézise: pdf, video (35 perc)

5. Isten szeretetének elsődlegessége

- dr. Fejérdy Áron atya katekézise: pdf, video (28 perc)

 

A katekézisek anyagát írott és videós formátumban az egyházmegye Pasztorális helynöksége készíti elő, amelyet eljuttat a plébániai küldöttekhez, valamint a plébánosokhoz, plébániaszervezőkhöz.
Az ima-katekézis alkalmai egymásra épülő, alapvető tanításokat tartalmaznak. Az ebben a sorozatban részvevő személy olyan üzeneteket hallhat, amelyek mentén kinyithatja szívét, ösztönzést kaphat hitének megújulására, a megszentelődésre.

Egy-egy ima-katekézis alkalommal összegyűlik a közösség a templomban vagy a plébánián, közösségi házban vagy a természetben, meghallgatja a tanítást és a közösség tagjai megosztják egymással, hogyan tudják mindezt életre váltani.

A tanításhoz javasolt egy-egy tanúságtételt is kapcsolni, amelyek már megélt tapasztalatot osztanak meg a hallgatósággal.

Mi a tanúságtétel? A tanúságtétel egy személyes megtapasztalásra épülő beszámoló. Istenélmény. Istentapasztalat. Olyan valós esemény, amit a tanúságtevő átélt, ami életében mély nyomot hagyott. A Mennyei Atya szeretetének átélése, egy konkrét élethelyzetben.

 

Az 1. év témáihoz kapcsolódó tanúságtételek:

  1. Megtérésem (Pintér Szilvia, 6 perc)
  2. Imaéletem (Lukácsné Tamás Katalin, 12 perc)
  3. Isten velem van a pusztaságban is (Bábik Noémi, 7 perc)

 

A tanítások tetszőleges ima-alkalmakkal és egyéb közösségi ünnepekkel vagy zarándoklatokkal egészülhetnek ki.

 

4. A PLÉBÁNIAI KÜLDÖTTEK

Minden plébániához, közösséghez, intézményhez azzal a kéréssel fordultunk, hogy biztosítanak küldötteket, akik a plébánossal vagy a plébániaszervező diakónussal együttműködve előkészítik és megszervezik az Ima-katekézis alkalmakat a helyi közösségekben, egyházközségekben.

A küldötteknek 2023. május 13-án Vácon tartottuk meg az első tájékoztatót, beszámolója itt olvasható. Szeptember 23-án pótalkalmat tartottunk a később csatlakozott plébániák küldöttei számára. 2024. januárjában megtartottuk a második találkozást, amelyről itt lehet bővebb beszámolót olvasni. 2024. június 1-jén már a második év első témája került feldolgozásra a jubileumi küldött találkozón, beszámolója ide kattintva elérhető. 

A küldöttek a második évben is további módszertani segítséget fognak kapni a tervek szerint a Pasztorális helynökségtől annak érdekében, hogy a helyi közösséget kísérni tudják a folyamatban. 

Ha szeretné felvenni plébániája, közössége küldöttjével a kapcsolatot, vagy szeretne küldött lenni, vagy kérdése van az Ima-katekézissel kapcsolatban, keresse meg a Váci Egyházmegye Pasztorális helynökségét a jubileum_kuldottek [kukac] vaciegyhazmegye.hu emailcímen.

 

 

5. IMA A JUBILEUMI KÉSZÜLETHEZ

Mennyei Atyánk!

Hálát adunk Neked egyházmegyénk ezeréves történelméért.
Köszönjük Neked a hit kegyelmét és elődeinket, akik ezt a hitet megvallották és akik egyházmegyénk szegletköveivé váltak.
Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem hittünk, nem reméltünk, nem szerettünk eléggé!
Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni a Te végtelen és irgalmas szeretetedet!
Kérünk, nyisd meg értelmünket, hogy megértsük tanításod bátorító szavait!
Kérünk, nyisd meg füleinket, hogy meghalljuk egymást és a szükséget szenvedőket!
Kérünk, áldd meg egyházmegyénk valamennyi tagját: püspökeinket, papjainkat, diakónusainkat, szerzeteseinket, világi szolgálattevőinket, híveinket és családjaikat! 
Add, hogy jubileumi felkészülésünk mindannyiunk lelki megújulását segítse!
Add, hogy az Örömhír hirdetői és a hit, a remény és a szeretet tanúságtevői lehessünk családjainkban, közösségünkben, Egyházunkban és a világ számára!

Boldogságos Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal könyörögjetek érettünk!

Az Ima szövegének letöltése: PDF, PPT6

 

6. TUDÓSÍTÁSOK AZ IMA-KATEKÉZIS ELSŐ ÉVÉNEK ALKALMAIRÓL

AZ EGÉSZ ALKALOM SORÁN ÁRADT A KEGYELEM – VÉGET ÉRT AZ IMA-KATEKÉZIS ELSŐ ÉVE - 2024. július 8.

AZ ISTEN SOKKAL JOBB, MINT AMILYENNEK BEÁLLÍTJÁK – FOLYTATÓDTAK AZ IMA-KATEKÉZIS ALKALMAK - 2024. április 15.

ÉLŐ KÖZÖSSÉGKÉNT HALADHATUNK EZEN AZ ÚTON – ÚJABB IMA-KATEKÉZIS ALKALMAKAT TARTOTTAK EGYHÁZMEGYÉNKBEN - 2024. február 22.

„AZ IMÁDKOZÁST FOLYAMATOSAN TANULNI KELL, A SZENTLÉLEK AZ, AKI TANÍTJA” – FOLYTATÓDTAK AZ IMA-KATEKÉZIS ALKALMAK - 2023. december 20.

MEGTÉRÉS ÉS SZEMÉLYES ISTENKAPCSOLAT – ELKEZDŐDÖTT A JUBILEUMI FELKÉSZÜLÉS – 2023. november 30. 

 

Akadálymentes változat
MAI NÉVNAP

2024. július 15. hétfő

Henrik és Roland

OLVASMÁNY / ZSOLOZSMANAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a...

tovább »

LEGKÖZELEBBI 5 ESEMÉNY
ESEMÉNYTÁR
NEXONWEB BELÉPÉSHÍRBEKÜLDÉSLEVELEZŐRENDSZERKATADMIN

A honlap megtekintéséhez ajánlott böngésző: Chrome vagy Firefox legújabb verziója - RSS hír csatornánk

Az oldalon található anyagok módosítás nélkül a vaciegyhazmegye.hu forrásmegjelöléssel felhasználhatók. Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói élmény javítása, a böngészőprogramjának biztonságos használata, valamint a weboldal forgalmának elemzése érdekében sütiket alkalmazunk.
Kérjük, adja ehhez hozzájárulását az Elfogadom gombra kattintva! Adatkezelési tájékoztató

Váltás mobil nézetre

Webfejlesztés: DunaWeb Kft.